GZ psycholoog Obdam

Een aantal praktische zaken

Hier vindt u alle informatie omtrent wachttijden, BIG registratie, dossiers en meer.


Lees verder

Wachttijden

De actuele wachttijd voor intake en behandeling vindt u hier.

Actuele wachttijd: 2 maanden

BIG registratie

Erkende GZ-psychologen (gezondheidszorgpsychologen) zijn geregistreerd in het BIG-register van de overheid. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) houdt in dat de psycholoog voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan de opleiding en beroepsuitoefening. Degene die in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel gezondheidszorgpsycholoog voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Dit register valt rechtstreeks onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie over het BIG-register is te vinden via www.bigregister.nl.

Dossier

Elke psychologiepraktijk is verplicht om een (digitaal) dossier bij te houden van de behandeling en dit dossier 15 jaar te bewaren. Je mag je eigen dossier desgewenst inzien en er kopieën van maken. Het dossier mag niet zonder toestemming van de betrokkene of diens ouders gedeeld worden.

Er gaat een behandelverslag naar de verwijzende huisarts, maar ook hiervoor is jouw toestemming nodig.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde eisen.
Klik hieronder om het kwaliteitsstatuut van de praktijk in te zien.

Kwaliteitsstatuut

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling. Je kunt deze klacht met mij bespreken, dan probeer ik dat in goed overleg met je op te lossen. Lukt het niet om er op deze manier uit te komen, dan kunt u gebruik maken van een klachtenregeling bij de NVGzP. De NVGzP heeft een eigen klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt en kan bemiddelen tussen psycholoog en cliënt. Informatie kunt u hieronder vinden. Psychologiepraktijk Vitess is aangesloten bij de geschillencommisie van de NVGzP en de LVVP.


Website NVGzP

Website LVVP