Tarieven

In verschillende situaties kunnen verschillende regels gelden wat betreft de vergoeding van uw behandeling. Hier vindt u alle info omtrent de tarieven.

GZ psycholoog Obdam

Volwassenen

Vergoeding zorgverzekering

Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. De zorgprestaties zijn de aan u geleverde zorg en komen overeen met wat u op de factuur terug ziet. Het gaat hier om de daadwerkelijke consulten (face-to-face, telefonisch of digitaal). Overige tijd (bijvoorbeeld verslaglegging, overleg met huisarts etc) wordt niet gefactureerd. Bij psychologiepraktijk Vitess kunt u de prestaties ‘consult diagnostiek’ en ‘consult behandeling’ op de factuur van de verzekering terug vinden. Het tarief is afhankelijk van de geleverde prestatie en de tijd van het consult. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Gecontracteerde zorg

Psychologiepraktijk Vitess heeft voor 2024 contracten afgesloten met verzekeraars incl. labels: Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en De Friesland) en ASR (a.s.r. en Ditzo). De rekeningen worden rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend.

Gecontracteerde zorg wordt volledig betaald door de zorgverzekering, ongeacht het type polis. Je krijgt vanuit de zorgverzekeraar wel een factuur voor het wettelijke verplichte eigen risico, dit is voor 2024 vastgesteld op 385 euro. Het vrijwillig eigen risico kan hoger zijn indien je daartoe besloten hebt met de verzekeraar. Bekijk bij wie jouw zorgverzekeraar hoort.

Omzetplafond

De meeste verzekeraars hanteren een omzetplafond, waardoor de zorg in de loop van het kalenderjaar mogelijk niet meer opgestart kan worden. Ik informeer u hierover via mijn website.

Niet gecontracteerde zorg

Met de overige zorgverzekeraars heeft Psychologiepraktijk Vitess nog geen contracten kunnen afsluiten. In dit geval betaalt u zelf eerst de maandelijkse rekening, gebaseerd op een sessietarief zoals hieronder afgebeeld. Indien er sprake is van een DSM-5 classificatie en een verwijzing van de huisarts krijgt u afhankelijk van uw polis 60 tot 100 % van uw verzekeraar vergoed (bij restitutiepolis tot 90% vergoed en bij een naturapolis wordt de behandeling doorgaans 65-80% van de ongecontracteerde zorg vergoed). In de verwijsbrief moet staan: de naam, adres en AGB-code van de (huis)arts, dat er een vermoeden is van DSM-5 problematiek en dat er een indicatie is voor GB-GGZ.

Max. duur behandeling
Tarief 2024
Intake/diagnostiek consult
45 minuten
€ 159,70
Intake/diagnostiek consult
60 minuten
€ 183,44
Behandelconsult
45 minuten
€ 135,89
Behandelconsult
60 minuten
€ 161,46

Niet-verzekerde zorg

Wanneer er geen DSM-5 classificatie is wordt de behandeling niet vergoed door uw basisverzekering. Een voorbeeld kan zijn dat u een kortdurende traumabehandeling wil na een blessure en er geen sprake is van een psychische stoornis.

De NZA heeft het maximumtarief OVP (Onverzekerd Product) vastgesteld op €128,40 per sessie. Psychologiepraktijk Vitess hanteert een tarief van €97,50 per sessie. Een sessie bestaat uit 45 minuten directe tijd (gesprek) en 15 minuten indirecte tijd (verslaglegging, registratie, verwerken vragenlijsten e.d.).

Afspraak afzeggen

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, moet u dit minimaal 24 uur van tevoren aangeven. Dat kan telefonisch (eventueel voicemail) per WhatsApp of per e-mail. Indien de afspraak niet tijdig is afgezegd wordt er € 50,- bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Betalingsvoorwaarden

Rekeningen worden één maal per maand opgemaakt en verstuurd. U dient dan zorg te dragen voor betaling binnen twee weken.

Jeugd

Sinds 2015 is de zorg voor jongeren tot 18 jaar overgeheveld naar de gemeenten. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor jongeren tot 18 jaar.  

Vanaf 2024 zal psychologiepraktijk Vitess enkel nog korte jeugdbehandelingen aanbieden zonder vergoeding van de gemeente. Deze dient u dan zelf te betalen.